Misiunea Arsit
Sunteti aici :: Presa » Comunicate » Comunicate de presa - 2013 » 04.02.2013 - OG 8/2013 - respectarea transparentei decizionale

04.02.2013 - OG 8/2013 - respectarea transparentei decizionale

ARSIT își manifestă îngrijorarea cu privire emiterea actelor normative cu impact în domeniul fiscal, cu încălcarea dreptului contribuabilului de a fi informat și de a-și exprima punctul de vedere. Recenta Ordonanță de Guvern nr. 8/2013, care cuprinde un pachet de măsuri fiscale extrem de important, a fost publicată în termen de 3 zile de la data publicării proiectului, în lipsa oricărei consultări publice.

ARSIT consideră că în orice decizie publică a unei autorități finațate din banii contribuabililor trebuie să primeze respectul față de contribuabil. În acest sens, ARSIT consideră că respectul față de contribuabil a fost inexistent în procesul elaborării și aprobării OG 8/2013.

"Din păcate, o astfel de practică pare să se generalizeze. Primul astfel de exemplu l-a constituit Ordonanța de Urgență nr. 84/2012, prin care s-a modificat termenul de plată pentru taxele și impozitele cu scadență 25 decembrie. Iată că la foarte scurt timp situația se repetă. În consecință, ARSIT a înaintat o scrisoare oficială către Ministerul Finantelor Publice, solicitând o explicație publică pentru modul de elaborare a Ordonantei de Guvern nr.8/2013 și prorogarea termenului de intrare în vigoare a OG 8/2013, fapt ce ar permite o reală consultare a tuturor factorilor interesați`, precizează Octavian Radu, președintele ARSIT.


Textul integral al scrisorii adresate Ministerului de Finante este disponibil aici: http://www.arsit.org.ro/arsit-cere-transparenta-decizionala.html

Cum a fost aprobată OG nr. 8/2013?

Procesul de dezbatere și aprobare a acestui act normativ s-a desfășurat în mai puțin de 72 de ore astfel:

a) Luni, 21 ianuarie 2013, proiectul a fost publicat pe site-ul www.mfinanțe.ro

b) Tot luni 21 ianuarie 2013 a fost convocată Comisia de Dialog Social la ora 18.00 pentru a dezbate proiectul

c) Marți 22 Ianuarie 2013 proiectul s-a aprobat în ședință de Guvern

d) Miercuri 23 Ianuarie 2013 Ordonanța s-a publicat în MO nr. 54/2013

În nota de fundamentare a acestui proiect secțiunea impactul asupra mediului de afaceri este necompletată.

Trebuie să înțelegem că un astfel de act normativ nu are nici un fel de impact asupra mediului de afaceri?

Ce spune legea transparenței decizionale?

Reamintim că Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește clar obligațiile instituțiilor privind procedura de elaborare a unui act normativ, la art. 6 astfel:

`Art. 6. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) La publicarea anunțului autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. [...]

(9) În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.`

De asemenea, menționăm că Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevede că pentru orice act normativ: `Art. 31. - (1) Instrumentul de prezentare și motivare include conținutul evaluării impactului actelor normative, cuprinzând următoarele secțiuni:

[...]

e) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizațiile și specialiștii consultați, esența recomandărilor primite;`
Cont membru


Nu esti membru ARSIT?

 
Multumim companiilor care lupta alaturi de noi pentru realizarea misiunii noastre
Forum
PayU


Taxpayers Association of Europe Membru al Taxpayers Association of Europe