Misiunea Arsit
Sunteti aici :: FORUM » Abuzuri fiscale » Abuzul Maxim » speta taxare inversa

speta taxare inversa

Open thread speta taxare inversaZanca Adrian.108

Offline Membru Forum

Din Septembrie 2012
Oraș / Locație : Romania
8-Octombrie-2012, 12:18

In perioada august 2010 - iulie 2011 o societate a achizitionat deseuri de la un contribuabil declarat inactiv conform Ordinului ANAF nr 819/2008 , inactiv din luna oct 2010.

Incepand cu luna mai 2011 furnizorul - inactiv , a emis in continuare facturi insa nu a mai inscris pe facturi codul de tva si nici nu a mentionat tva pe facturi.In aceste conditii  nu s-a mai aplicat masuri de simplificare operatiunea in cauza fiind tratata , de societatea cumparatoarea in cauza, ca o achizitie de la un contribuabil neinregistrat in scop de tva si inscrisa in decont la rd 24 -operatiuni scutite sau neimpozabile.Deasemenea in jurnalul de cumparari operatiunea a fost evidentiata ca si achizitie scutita de tva.

In aceste conditii se pune urmatoarele intrebari:

1) Care este regimul juridic al furnizorului agent economic care a actionat in acest fel ( desi inactiv a continuat sa desfasoare activitate) , respectiv pana la aparitia OUG nr 125/2011?

2) Beneficiarul , pe perioada in care a tratat achizitiile ca si cumprarari scutiite de tva- deci neaplicandu-se taxare inversa, ramane obligat la plata TVA in conditiile in care nu se poate aplica taxarea inversa? Cum se trateaza aceste livrari de deseuri efectuate de un contribuabil declarat inactiv si caruia i s-a anulat codul de TVA in conditiile in care el a continuat sa desfasoare activitate economica?Mentionam ca inactivitatea a fost declarata pe procedura prevazuta de Ordinul ANAF nr 819/2008.( neexistand in acest ordin prevederea de a art 3 alin (1) din Ordinul ANAF nr 575/2006)!

3) Pentru perioada in care beneficiarul a aplicat taxare inversa cu toate ca furnizorul nu a mai avut cod valabil de tva fiind anulat ca urmare a declararii inactivitatii este obligat la plata tva, respectiv nu are drept de deducere ? ( efectuind inregistrarea 4426 = 4427 si inregistrand in decont operatiunea la rd 12)Viboal Consulting Srl.45

Offline Membru Forum

Din August 2012
Oraș / Locație : Romania
14-Octombrie-2012, 17:46 speta taxare inversa

Buna ziua. Voi incerca sa va ajut cu un raspuns la problema dvs. In baza informatiilor furnizate, consider ca, desi compania dvs. (cumparatorul) era persoana obligata la plata TVA prin taxare inversa pentru achizitiile de deseuri, este foarte probabil ca in cazul unui control autoritatea fiscala sa nu va recunoasca dreptul de deducere. Chiar daca nu furnizorul a colectat TVA, si dvs. ati platit TVA prin taxare inversa, in opinia mea exista o probabilitate ridicata sa nu vi se recunoasca dreptul de deducere pe motiv ca furnizorul era inactiv. Cu privire la achizitiile efectuate in perioada in care contribuabilul a fost declarat inactiv, chiar daca acestea au fost facturate in regim de scutire, consider ca oricum compania dvs. nu poate deduce nici macar cheltuiala aferenta bunurilor achizitionate. In acest sens, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1^2) din Codul fiscal, beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați conform art. 78^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.Zanca Adrian.108

Offline Membru Forum

Din Septembrie 2012
Oraș / Locație : Romania
15-Octombrie-2012, 11:40 insa

art 151^2 alin 1 lit b din Legea nr 571/2003 care

prevede ca : ,, Beneficiarul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5):

b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare;

deoarece acest articol se refera la faptul ca beneficiarul este raspunzator individual si solidar la plata taxei in cazul in care persoana obligata la plata taxei este furnizorul ORI in cazul nostru , a livrarilor de deseuri, exista exceptia prevazuta la art 160 alin 1 din Codul fiscal care prevede:

Prin excepţie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 , deci beneficiarul nu poate fi raspunzator deoarece in conditii normale de aplicare a masurilor de simplificare persoana obligata la plata taxei este beneficiarul , astfel ca in acest caz nu opereaza aplicarea art 151^2 alin (1) lit b) din Codul Fiscal. Deasemenea in acest context nu poate fi vorba nici de aplicarea art 151^2 alin (3) deoarece in acest articol se prevede ca ,, .....Furnizorul sau prestatorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) - (4) şi (6), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevăzută la art. 1551 alin. (1):

,,.....b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare.

adica de fapt furnizorul este tinut raspunzator la plata taxei individual si in solidar in cazurile expres prevazute la art 150 alin (2)-(4) si (6) astfel ca la acest articol ( art 151 ^2 alin 3 ) nu se face nici o referire la art 150 alin 1 din Codul fiscal , in cuprinsul caruia exista si exceptia specifica de la art 160 din Codul Fiscal.

Astfel , deoarece furnizorului i s-a anulat codul de TVA pentru livrarile de deseuri, livrari care intra pe exceptia prevazuta la art 160 alin 1 si 2 din Codul Fiscal, nu se mai putea aplica masurile de simplificare si in consecinta aceste livrari ar trebui tratate ca si achizitii de la o persoana impozabila neinregistrata in scop de TVA conform art 153 din Codul Fiscal. Ca urmare nu se poate retine ca argument prevederea de la art 151^2 alin 1 lit b din Codul Fiscal in baza caruia beneficiarul ar fi obligat la plata taxei.

art 146 alin (1) lit a) din Legea nr 571/2003 prevede ca : ,, Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155 '' ;

Acest articol se refera la conditiile de exercitare a dreptului de deducere a taxei ORI in cazul nostru beneficiarul nici nu a aplicat masurile de simplificare, tratand achizitiile efectuate de la furnizor ca si achizitii de la o persoana impozabila neinregistrata in scop de TVA.

Astfel daca in conditii normale , PRESUPUNAND ca beneficiarul si furnizorul  nu ar fi aplicat masurile de simplificare ( furnizorul emitand factura cu TVA) atunci beneficiarul ar fi dedus TVA deductibila din factura furnizorului si implicit TVA de plata la bugetul statului ar fi fost diminiuata cu acest TVA dedus , IAR in acest caz ipotetic  ar putea ca organele de inspectie fiscala conform prevederilor legale sa dispuna masuri de aplicare a taxarii inverse si nu ar fi acceptat deducerea TVA de catre beneficiar Deci doar in aceste conditii TVA de plata ar fi fost diminuata de care beneficiar . Înregistrarea taxei de către cumpărător atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. Rezulta deci ca in conditiile aplicarii masurilor de simplificare din punct de vedere fiscal are loc o autolichidare a taxei pe valoarea adaugata aceasta procedura fiind neutra din punct de vedere fiscal.

Deasemenea PRESUPUNAND ca ar fi fost vorba de alte achizitii ( nu de deseuri) pentru care nu se aplica taxarea inversa si beneficiarul , cu toate ca furnizorul ipotetic ar fi inscris TVA in factura , nu ar fi dedus acest TVA , atunci organele de inspectie fiscala nu pot  afirma ca  beneficiarul ar fi trebuit sa deduca TVA ca ei(adica organul de control ) sa poate afirma ca nu are dreptul la deducere din cauza inactivitatii furnizorului ipotetic.

in speta beneficiarul  nu  a inregistrat in contabilitate achizitiile de deseuri aplicand masurile de simplificare prevazute de art 160 din Codul Fiscal, astfel ca din punct de vedere contabil nu s-a mai efectuat formula contabila 4426 = 4427

astfel cu toata inactivitatea furnizorului, neexistand formula contabila, benenficiarul nu poate fi obligat la plata taxei , deoarece nefiind indeplinita conditiia de la art 160 alin 1 atunci nu se poate aplica taxare inversa si doar in conditiile existentei celor doua conditii ( ambii parteneri sa fie inregistrati in scopuri de tva) beneficiarul este obligat la plata taxei?Viboal Consulting Srl.45

Offline Membru Forum

Din August 2012
Oraș / Locație : Romania
25-Octombrie-2012, 15:20 speta taxare inversa

Riscul precizat mai sus conform caruia consideram ca exista o probabilitate ridicata sa vi se respinga dreptul de deducere a TVA se referea strict la achizitiile derulate in perioada oct 2010 - mai 2011. In aceasta perioada am inteles ca furnizorul a emis in continuare facturi aplicand masurile de simplificare si am presupus ca pentru aceasta perioada beneficiarul a inregistrat taxare inversa, iar ulterior datei mai 2011 furnizorul nu a mai inscris mentiunea de taxare inversa pe facturi. In conditiile in care furnizorul era inactiv dar pe facturi s-a facut precizarea referitoare la masurile de simplificare, iar societatea dvs. a aplicat taxare inversa, consideram ca exista o probabilitate ridicata ca echipa de inspectie fiscala sa respinga dreptul de deducere pentru valoarea inregistrata in contul 4426 in aceasta perioada si sa ramana doar valoarea TVA colectata in contul 4427.

Intradevar, in cazul achizitiilor efectuate dupa mai 2011, in conditiile in care societatea beneficiara nu a mai aplicat masurile de simplificare consideram ca se poate sustine asimilarea acestor achizitii cu cele efectuate de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA. Totusi, referitor la plata TVA, conform art. 151^1 beneficiarul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul. In masura in care sustineti ca nu se puteau aplica masurile de simplificare, atunci furnizorul ar fi trebui sa colecteze taxa. In masura in care nu a colectat-o si dvs. nu ati platit-o consideram ca exista posibilitatea ca autoritatea fiscala sa va tina raspunzator in solidar cu furnizorul, cu atat mai mult cu cat inteleg ca anterior declararii furnizorului ca si contribuabil inactiv tranzactiile s-au derulat prin aplicarea masurilor de simplificare, iar societatea dvs. a procedat la plata TVA prin taxare inversa (deci exista un istoric cu furnizorul respectiv). In masura in care se sustine invers, ca ar fi trebuit aplicate masurile de simplificare, atunci cu atat mai mult beneficiarul (adica societatea dvs.) era persoana obligata la plata TVA prin taxare inversa, neavand insa dreptul de a deduce valoarea TVA din contul 4426. Ce ar mai trebui clarificat sunt urmatoarele aspecte:

-           - Daca la momentul declararii ca si contribuabil inactiv, furnizorului i-a fost anulat si codul de inregistrare in scopuri de TVA (este posibil ca anularea sa se fi facut ulterior). Daca exista un astfel de decalaj de timp atunci pentru perioada in care furnizorul a avut cod valid de TVA dar a fost declarat inactiv se aplicau in continuare masurile de simplificare cu limitarea dreptului de deducere;

  - Trebuie sa aveti in vedere si faptul ca potrivit noilor prevederi de la art. 11 alin. (1^3) din Codul fiscal. Chiar daca unui contribuabil i se anuleaza codul de TVA si este declarat contribuabil inactiv, acesta in continuare are obligatia de a colecta TVA pentru livrarile/prestarile efectuate si in masura in care nu o face, ma gandesc ca de asemenea poate fi invocata raspunderea solidara a beneficiarului.

Deci cu alte cuvinte beneficiarul plateste taxa colectata dar nu o poate deduce. 

In opinia noastra prevederile OPANAF 575/2006 se aplica si in prezent. Acest ordin nu este abrogat. OPANAF 819/2008 a fost abrogat intre timp de OPANAF 3347/2011. Procedura prevazuta in OPANAF 3347/2011 (respectiv OPANAF 819/2008) se aplica in cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a neindeplinirii obligatiilor declarative (art. 78^1 lit. a) din Codul de procedura fiscala). Procedura prevazuta in OPANAF 575/2006 se aplica in cazul contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, sau contribuabililor care nu functioneaza la sediul fiscal declarat (art. 78^1 lit b) si c) din Codul de procedura fiscala). In opinia noastra prevederile OPANAF 575/2006, conform carora   „Art. 3 - (1) De la data declarării ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. (2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu încălcarea interdicţiei prevăzute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.” ar trebui sa se aplice in cazul tuturor contribuabililor declarati inactivi, nu doar cei declarati in baza art. 78^1 lit b) si c) din Codul de procedura.

Ordinul 575/2006 este emis in baza art. (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, articol care prevede ca beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați conform art. 78^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective. Deci in opinia noastra nu se identifica in mod distinct contribuabilii declarati inactivi pe o procedura sau alta, ci toti contribuabilii declarati inactivi. In concluzie consideram ca prevederea de mai sus se aplica si in cazul furnizorului dvs., intrucat toti contribuabilii inactivi (indiferent de procedura prin care au fost declarati) „beneficiaza” de aceleasi limitari si restrictii fiscale. 

In concluzie, consideram ca tot scopul acestor prevederi este acela de a impiedica achizitiile de la contribuabilii inactivi prin impunerea acestor limitari de deductibilitate. Solutia cea mai buna ar fi fost stoparea achizitiilor pana la remedierea situatiei furnizorului. Tinand cont de acest scop consideram ca ar trebui sa luati in calcul scenariul cel mai pesimist, prin care autoritatea fiscala sa impuna costuri fiscale aditionale si beneficiarului.

Intradevar, consider ca prevederile sunt interpretabile si poate ca textele de lege nu sunt corelate in mod corespunzator fapt ce poate conduce la abuzuri si ma gandesc ca cel mai bine ar fi ca ARSIT sa vina in ajutorul nostru cu o solicitare de clarificare a acestei situatii catre MF.Zanca Adrian.108

Offline Membru Forum

Din Septembrie 2012
Oraș / Locație : Romania
26-Octombrie-2012, 10:25 dar

In normle metodologice de aplicare a art 160 se prevede :

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), dacă la data constatării de către organele de inspecţie fiscală a neaplicării taxării inverse furnizorii/prestatorii şi/sau beneficiarii se află în situaţia de insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, de insolvabilitate în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi în situaţii în care măsurile prevăzute la alin.(7) nu pot fi aplicate concomitent şi la furnizor/prestator şi la beneficiar deoarece cel puţin unul dintre aceştia se află în situaţii cum ar fi starea de inactivitate conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suspendare din registrul comerţului, radiere din Registrul comerţului, anulare a codului de înregistrare în scopuri de TVA potrivit legii, regimul normal de taxare rămâne valabil aplicat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) potrivit constatărilor organelor de inspecţie fiscală nu s-au produs consecinţe fiscal-bugetare negative la furnizori/prestatori şi/sau la beneficiari ca urmare a aplicării regimului normal de taxare;

b) aplicarea taxării inverse la furnizori/prestatori şi/sau la beneficiari poate genera consecinţe fiscal-bugetare negative.

Deci si reciproca ar trebui sa fie valabila!

in ce priveste mentiunile facute de dvs arat ca furnizorul nu putea sa colecteze taxa pt ca este vorba de livrari de deseuri-fier si mai mult beneficiarul nu poate fi tinut raspunzator in solidar cu furnizorul deoarece nu frnizorul este obligat la plata taxei ci beneficiarul , fiind vorba de livrari de deseuri, iar daca conditia prevazuta la art 160 nu mai este indeplinyta( ambii parteneri inregistrati in scop de tva) atunci nu mai poate fi aplicata taxare inversa

in conditiile in care benenficiarul nu a mai aplicat taxare inversa si nici nu a mai inregistrat in contabilitate 4426=4427 atunci consider ca nefiind nici o implicatie dpd fiscal nu se poate pretinde benenficirului plata tva

Intradevar prin OUG 125 se prevad lamurriri in ce priveste plata tvade catre cei declarati inactivi , dar nu este lamurita problema in cazul taxarii inverse si cand unul din parteneri este declarat inactiv?

daca organele fiscale , in conditiile in care ar fi vorba de livrari de deseuri , obliga partenerii la aplicarea taxarii inverse in cazul in care furnizorul a colectat tva, atunci in cazul in care furnizorul nu mai este inregstrat in scop de tva si livreaza deseuri atunci ce ar trebui sa faca organele fiscale?

oricum consider ca aceasta speta ar putea face obiectul lamuriii si clarificarii din partea MFP cu ajutorul ARSIT

de fapt intrebarea care se pune este:

In conditiile in care un furnizor caruia i s-a anulat codul de TVA fiind declarat inactiv conform OMFP nr 819/2008 care a continuat sa livreaze deseuri - fier vechi catre un client inregistrta in scop de tva care nu a aplicat masurile de simplificare prevazute la art 160 din CF si nici nu a inregistrat in contabilitate 4426 =4427 , poate fi olbligat beneficiarul la plata TVA?Poate fi acest caz asimilat( in mod invers)  cu cel prevazut la pct 82 alin 8 dat in aplicarea art 160 din CF? 

 Zanca Adrian.108

Offline Membru Forum

Din Septembrie 2012
Oraș / Locație : Romania
2-Noiembrie-2012, 13:25 alta opinie de la Mazars !

va transmit si opinia data de casa de avocatura Mazars referito la aceasta problema

Acesta poate fi vizualizat accesand linkul de mai jos:

 

http://www.mazars.ro/Home/Our-expertise/Tax/Mazars-e-Tax/Mazars-e-Tax-TVA-Accize-Taxe-vamaleViboal Consulting Srl.45

Offline Membru Forum

Din August 2012
Oraș / Locație : Romania
4-Noiembrie-2012, 02:52 speta taxare inversa

Poate gasiti utile si urmatoarele precizari

494. (1) Potrivit prevederilor de la pct. 493, în cazurile menţionate (factură inexistentă, informaţii eronate pe factură etc.), părţile co-contractate (clienţii în cazul livrărilor şi prestărilor “interne”; furnizorul – străin –in cazul in care clienţii sunt obligaţi la plata TVA) sunt obligaţi în acelaşi fel şi în aceeaşi măsură ca persoanele care sunt prin lege obligate la plata TVA datorată pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii ce au loc în România, în măsura în care persoana obligată conform prevederilor art. 150 din Codul Fiscal nu plăteşte sau nu poate fi determinată să plătească TVA datorata. În practică, aceasta înseamnă că TVA datorată poate fi colectată de la oricare din părţile implicate într-o tranzacţie dacă persoana care este obligată în termenii art. 150, alin. (1) din Codul Fiscal nu plăteşte acea TVA. Totuşi, acest fapt nu impiedica beneficiarul sa-si deduca taxa (vezi pct. 51 din normele metodologice) si, pe de alta parte, persoana co-contractantă este scutită de la răspunderea sa individuală şi în solidar dacă dovedeşte că a achitat TVA datorată pentru o tranzacţie persoanei care este prin lege obligată la plata TVA pentru acea tranzacţie.

(2) Aceste prevederi – şi toate celelalte prevederi ale art. 1512 din Codul Fiscal trebuie să fie implementate cu atenţie. Organele fiscale pot iniţia acţiuni pentru colectarea taxei datorate de la partea co-contractanta care este individual şi în solidar obligata în termenii art. 1512 din Codul Fiscal, numai in cazul in care s-au încercat toate modalităţile pentru colectarea taxei datorate de la persoana obligată conform prevederilor art. 150 din Codul Fiscal, dar acestea nu au dat rezultate.

Raspunsul mazars mi se pare corect argumentat insa nu mi se pare ca acopera toate aspectele discutate mai sus.

In masura in care raspunsul este ca nu beneficiarul este persoana obligata la plata TVA, ci furnizorul ma gandesc ca ramane in continuare intrebarea cu privire la posibilitatea atragerii raspunderii solidare a beneficiarului.

In cazuri similare, unde ca urmare a anularii codului de TVA nu s-au mai putu aplica masurile de simplificare, jurisprudenta de solutionare a contestatiilor arata faptul ca furnizorului i s-a impus colectarea TVA ceea ce i se poate intampla si furnizorului dvs.Zanca Adrian.108

Offline Membru Forum

Din Septembrie 2012
Oraș / Locație : Romania
8-Mai-2020, 21:02 Referitor taxare inversa
Referitor la speță discutat acum 8 ani se pare ca eu am avut dreptate și argumentele din circulara de mai jos sunt pe deplin aplicabile. Vezi circulara postata pe site-ul mfp ribrica domenii/tva/circulare/taxare inversaTotal membri 355 (lista membri), total subiecte 26, număr total de postări 9.
Ultimii membri înregistrați pe forum : Florin Dobre, Ancuta94, mimi, apexteam, Vlad.B, Cosmin Preda, Diana V, online acum 0.

= subiectul este public, = subiectul este închis, = subiectul este arhivat, = Online, = Offline,


Cont membru


Nu esti membru ARSIT?

 
Multumim companiilor care lupta alaturi de noi pentru realizarea misiunii noastre
Forum
PayU


Taxpayers Association of Europe Membru al Taxpayers Association of Europe